Systém autorizace práce

Podsystém celého systému řízení projektů. Jedná se o sbírku formálních dokumentovaných postupů, které definují způsob, jakým bude projektová práce schválena (zavázána), aby zajistila, že práce bude prováděna určenou organizací ve správný čas a ve správném pořadí. Zahrnuje kroky, dokumenty, systém sledování a definované úrovně schválení potřebné k vydání oprávnění k práci.

Použito v metodice