Systém pro správu konfigurace

Konfigurační řízení (CM) je systémový inženýrský proces pro vytváření a udržování konzistence funkčních a fyzických atributů výrobku s jeho požadavky, konstrukcí a provozními informacemi po celou dobu jeho životnosti.


Configuration Management System

Configuration management (CM) is a systems engineering process for establishing and maintaining consistency of a product's performance, functional, and physical attributes with its requirements, design, and operational information throughout its life.

Použito v metodice