Systém řízení projektů

Agregace procesů, nástrojů, technik, metodik, zdrojů a postupů pro řízení projektu. Systém je dokumentován v plánu řízení projektu a jeho obsah se bude lišit v závislosti na oblasti aplikace, organizačním vlivu, složitosti projektu a dostupnosti stávajících systémů.

Systém řízení projektů, který může být formální nebo neformální, pomáhá projektovému manažerovi efektivně řídit projekt k jeho dokončení. Systém řízení projektů je soubor procesů a souvisejících monitorovacích a kontrolních funkcí, které jsou konsolidovány a sloučeny do funkčního, sjednoceného celku.

Použito v metodice