Systém řízení změn

Sbírka formálních dokumentovaných postupů, které definují, jak budou výstupy projektu a dokumentace kontrolovány, změněny a schváleny. Ve většině aplikačních oblastí je systém řízení změn podmnožinou systému pro správu konfigurace.

Použito v metodice