Událost

Něco, co se stane, výskyt, výsledek.


Event

Something that happens, an occurrence, an outcome.

Použito v metodice