Uzavírací procesy

Tyto procesy byly prováděny k formálnímu ukončení všech činností projektu nebo fáze, k dokončení převedení dokončeného produktu nebo uzavření zrušeného projektu.


Closing Processes

Those processes performed to formally terminate all activities of a project or phase, and transfer the completed product to others or close a cancelled project.

Použito v metodice