Uzavření smlouvy

Proces dokončení a ujednání smlouvy, včetně řešení jakýchkoli otevřených položek a uzavření každé smlouvy.


Contract Closure

The process of completing and settling the contract, including resolution of any open items and closing each contract.

Použito v metodice