Uzel

Jeden z definovacích bodů plánovací sítě, spojovací bod spojený s některými nebo všemi ostatními řadami závislostí.


Node

One of the defining points of a schedule network; a junction point joined to some or all of the other dependency lines. 

Použito v metodice