Uživatel

Osoba nebo organizace, která bude používat produkt nebo službu projektu.


User

The person or organization that will use the project’s product or service. See also customer.

Použito v metodice