Vést

Modifikace logického vztahu, který umožňuje zrychlení následné činnosti. Například v závislostech na konečném začátku s desetidenním vedením může následná aktivita začít deset dní před dokončením činnosti předchůdce. Viz též zpoždění. Záporné vedení je ekvivalentní kladnému zpoždění.


Lead

A modification of a logical relationship that allows an acceleration of the successor activity. For example, in a finish-to-start dependency with a ten-day lead, the successor activity can start ten days before the predecessor activity has finished. See also lag. A negative lead is equivalent to a positive lag.

Použito v metodice