Virtuální tým

Skupina osob se společným cílem, kteří plní své role s malým nebo žádným časem stráveným setkáním tváří v tvář. Různé formy technologií se často používají k usnadnění komunikace mezi členy týmu. Virtuální týmy mohou být tvořeny osobami oddělenými velkými vzdálenostmi.

Použito v metodice