Virtuální tým

Skupina osob se společným cílem, kteří plní své role s malým nebo žádným časem stráveným setkáním tváří v tvář. Různé formy technologií se často používají k usnadnění komunikace mezi členy týmu. Virtuální týmy mohou být tvořeny osobami oddělenými velkými vzdálenostmi.


Virtual Team

A group of persons with a shared objective who fulfill their roles with little or no time spent meeting face to face. Various forms of technology are often used to facilitate communication among team members. Virtual teams can be comprised of persons separated by great distances.

Použito v metodice