Vstup

Každá položka, ať už je interní nebo externí k projektu, která je požadována procesem před tímto procesem, pokračuje. Může být výstup z procesu předchůdce.


Input

Any item, whether internal or external to the project that is required by a process before that process proceeds. May be an output from a predecessor process.

Použito v metodice