Výběr prodejce

Proces přezkoumávání nabídek, výběr mezi potenciálními prodejci a vyjednání písemné smlouvy s prodávajícím.


Select Sellers

The process of reviewing offers, choosing from among potential sellers, and negotiating a written contract with a seller.

Použito v metodice