Výběr prodejce

Proces přezkoumávání nabídek, výběr mezi potenciálními prodejci a vyjednání písemné smlouvy s prodávajícím.

Použito v metodice