Výchozí měření výkonu

Schválený plán pro projektovou práci, na níž se porovnává provedení projektu, a odchylky jsou měřeny pro řízení. Výchozí měřítko výkonu obvykle zahrnuje rozsah, plán a náklady na projekt, ale může zahrnovat také technické a kvalitativní parametry.


Performance Measurement Baseline

An approved plan for the project work against which project execution is compared and deviations are measured for management control. The performance measurement baseline typically integrates scope, schedule, and cost parameters of a project, but may also include technical and quality parameters.

Použito v metodice