Vykonat

Řídit, provádět projektovou práci, poskytovat výstupy a poskytovat informace o pracovní výkonnosti.


Execute

Directing, managing, performing, and accomplishing the project work, providing the deliverables, and providing work performance information.

Použito v metodice