Vypracovat plán řízení projektu

Proces dokumentace opatření nezbytných k definování, přípravě, integraci a koordinaci všech podpůrných plánů do plánu řízení projektu.


Develop Project Management Plan

The process of documenting the actions necessary to define, prepare, integrate, and coordinate all subsidiary plans into a project management plan.

Použito v metodice