Vypracovat projektovou chartu

Proces vypracování charty projektu, který formálně schvaluje projekt.


Develop Project Charter

The process of developing the project charter that formally authorizes a project.

Použito v metodice