Vypracujte projektový tým

Proces zvyšování kompetencí a interakce členů týmu s cílem posílit výkonnost projektu.


Develop Project Team

The process of improving the competencies and interaction of team members to enhance project performance.

Použito v metodice