Vypracujte projektový tým

Proces zvyšování kompetencí a interakce členů týmu s cílem posílit výkonnost projektu.

Použito v metodice