Vyrovnávací paměť

Datová oblast sdílená hardwarovými zařízeními nebo programovými procesy, které pracují s různými rychlostmi nebo s různými sadami priorit.


Buffer

A buffer is a data area shared by hardware devices or program processes that operate at different speeds or with different sets of priorities.

Použito v metodice