Vyrovnávání zdrojů

Každá forma plánovací analýzy sítě, v níž jsou rozhodování o plánování (počáteční a konečná data) ovlivněna omezeními zdrojů (např. Omezená dostupnost zdrojů nebo obtížně spravovatelné změny v dostupnosti zdrojů).

Použito v metodice