Výstup

Produkt, výsledek nebo služba generovaná procesem. Může jít o vstup do procesu nástupce.


Output

A product, result, or service generated by a process. May be an input to a successor process.

Použito v metodice