Zákazník

Osoba nebo organizace, která bude používat produkt nebo službu nebo výsledek projektu.


Customer

The person or organization that will use the project’s product or service or result.

Použito v metodice