Zákazník

Osoba nebo organizace, která bude používat produkt nebo službu nebo výsledek projektu.

Použito v metodice