Zdarma Float

Doba, po kterou může být plánovaná činnost zpožděna, aniž by došlo k zpoždění včasného zahájení jakéhokoli bezprostředně následujícího časového plánu.


Free Float

The amount of time that a schedule activity can be delayed without delaying the early start of any immediately following schedule activities.

Použito v metodice