Životní cyklus

Životní cyklus řízení projektu má čtyři fáze: zahájení, plánování, provádění a uzavření. Každá etapa životního cyklu projektu je popsána níže spolu s úkoly potřebnými k jeho dokončení. Klepnutím na poskytnuté odkazy můžete zobrazit podrobnější informace o životním cyklu řízení projektu.


Life Cycle

The Project Management Life Cycle has four phases: Initiation, Planning, Execution and Closure. Each project life cycle phase is described below, along with the tasks needed to complete it. You can click the links provided, to view more detailed information on the project management life cycle.

Použito v metodice