Životní cyklus produktu

Sbírka obecně sekvenčních, nepřekrývajících se fází produktu, jejichž jméno a číslo jsou určeny výrobními a kontrolními potřebami organizace. Poslední fáze životního cyklu výrobku pro výrobek je obecně výrobní cyklus životního cyklu výrobku.


Product Life Cycle

A collection of generally sequential, non-overlapping product phases* whose name and number are determined by the manufacturing and control needs of the organization. The last product life cycle phase for a product is generally the product’s product life cycles.

Použito v metodice