Životní cyklus projektu

Sbírka obecně postupných fází projektu, jejichž jméno a číslo jsou určeny kontrolními potřebami organizace nebo organizací zapojených do projektu. Životní cyklus lze dokumentovat pomocí metodiky.


Project Life Cycle

A collection of generally sequential project phases whose name and number are determined by the control needs of the organization or organizations involved in the project. A life cycle can be documented with a methodology.

Použito v metodice