Zkoumaná znalostní báze

Lessons Learned Výuka je dvojí slovní fráze, která se konkrétně týká vstupního a výstupního zařízení souvisejícího s projektovým řízením, výuka v řízení projektů Jedním z klíčových typů dokumentace v řízení projektů je vývoj znalostní báze.


Lessons Learned Knowledge Base

Lessons Learned Lessons learned is a two word phrase that refers specifically to the project management related input and output device that... Lessons Learned in Project Management One critical type of documentation in project management is the development of a lessons learned knowledge

Použito v metodice