Změna rozsahu

Jakákoli změna rozsahu projektu. Změna rozsahu téměř vždy vyžaduje přizpůsobení nákladů projektu nebo plánu.


Scope Change

Any change to the project scope. A scope change almost always requires anadjustment to the project cost or schedule.

Použito v metodice