Znalosti

Když něco vědí s důvěrou získanou zkušeností, vzděláním, pozorováním nebo vyšetřováním, rozumí to procesu, praxi nebo technice nebo jak používat nástroj.


Knowledge

Knowing something with the familiarity gained through experience, education, observation, or investigation, it is understanding a process, practice, or technique, or how to use a tool.

Použito v metodice