Zpětný průchod

Výpočet pozdních termínů zahájení neúplných částí všech plánovacích činností. Určeno tím, že pracuje zpět prostřednictvím plánovací logiky sítě od data ukončení projektu. Konečný termín může být vypočítán jako forwardový průkaz nebo nastaven zákazníkem nebo sponzorem.


Backward Pass

The calculation of late finish dates and late start dates for the uncompleted portions of all schedule activities. Determined by working backwards through the schedule network logic from the project’s end date. The end date may be calculated in a forward pass or set by the customer or sponsor.

Použito v metodice