Zpoždění

Modifikace logického vztahu, který řídí zpoždění v následné činnosti. Například při závislostech od počátečního startu s desetidenním zpožděním nemůže pokračovat činnost až do deseti dnů po skončení aktivity předchůdce. 


Lag

A modification of a logical relationship that directs a delay in the successor activity. For example, in a finish-to-start dependency with a ten-day lag, the successor activity cannot start until ten days after the predecessor activity has finished. 

Použito v metodice