Zpráva o výjimce

Dokument, který obsahuje pouze velké rozdíly od plánu (spíše než všechny varianty).


Exception Report

Document that includes only major variations from the plan (rather than all variations).

Použito v metodice