Zřícení

Specifický typ techniky komprese rozvržení projektu, který se provádí s cílem snížit celkovou dobu trvání projektu po analýze několika alternativ určujících, jak získat maximální kompresi trvání plánu za nejmenší dodatečné náklady.

Typické přístupy k zhroucení plánu zahrnují zkrácení doby trvání činnosti a zvýšení přidělení prostředků na plánovací aktivity. Zobrazte kompresi plánu a podívejte se také na rychlé sledování.


Crashing

A specific type of project schedule compression technique performedby taking action to decrease the total project schedule duration after analyzing a number of alternatives to determine how to get the maximum schedule duration compression for the least additional cost.

Typical approaches for crashing a schedule include reducing schedule activity durations and increasing the assignment of resourceson schedule activities. See schedule compression and see also fast tracking.

Použito v metodice