Zúčastněné strany

Osoby a organizace, jako jsou zákazníci, sponzoři, organizace a veřejnost, kteří se aktivně podílejí na projektu nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně nebo negativně ovlivněny realizací nebo dokončením projektu. Mohou také ovlivňovat projekt a jeho výsledky.


Stakeholder

Persons and organizations such as customers, sponsors, performing organization and the public, that are actively involved in the project, or whose interests may be positively or negatively affected by execution or completion of the project. They may also exert influence over the project and its deliverables.

Použito v metodice