Agilní Metody

Agilní metody jsou typicky metodami pro vývoj software, kdy se využívá projektového přístupu při použití krátkodobých ohraničených iterací, při kterých jsou produkty postupně vyvíjeny. PRINCE2 je kompatibilní s agilními principy.


Agile Methods

Agile methods are (mostly) software development methods that apply the project approach of using short time-boxed iterations where products are incrementally developed. PRINCE2 is compatible with agile principles.

Použito v metodice