Akceptace

Formální úkon schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran.


Acceptance

The formal act of acknowledging that the project has met agreed acceptance criteria and thereby met the requirements of its stakeholders.

Použito v metodice