Akceptační Kriteria

Seznam kritérií seřazený podle priorit. Tato kritéria musí finální produkt splnit před svým přijetím (akceptací) zákazníkem; měřitelná definice toho, co je třeba udělat pro to, aby byl koncový produkt akceptovatelný klíčovými zainteresovanými stranami.


Acceptance Criteria

A prioritized list of criteria that the project product must meet before the customer will accept it, i.e. measurable definitions of the attributes required for the set of products to be acceptable to key stakeholders.

Použito v metodice