Akceptovat

Reakce na riziko

Reakce na hrozbu způsobem, kdy je úmyslně a uváženě rozhodnuto hrozbu ignorovat. Typicky, kdy je patrné, že je to výhodnější, než se pokoušet o jinou reakci na riziko. Hrozba by měla být nadále monitorována, aby bylo zajištěno, že je stále v mezích tolerance.


Accept

Risk response

A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable.

Použito v metodice