Balík Práce

Informace týkající se vytvoření jednoho nebo více produktů. Zahrnuje popis práce, Popis Produktu, detailní informace o omezeních výroby (např. čas a náklady) a rozhraní. Součástí Balíku Práce je potvrzení dohody mezi Projektovým Manažerem a příslušnou osobou nebo Manažerem Týmu, který bude Balík Práce realizovat, že práce lze realizovat v rámci dohodnutých parametrů.


Work Package

The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain a description of the work, the Product Description(s), details of any constraints on production, and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints.

Použito v metodice