Baseline produkt řízení

Typ produktu řízení, který definuje aspekty projektu, a pokud je schválen, je předmětem změnového řízení. 


Baseline Management Product

A type of management product that defines aspects of the project and, once approved, is subject to change control.

Použito v metodice