Blízkost

Of Risk

Odráží časový aspekt rizik, tzn. pravděpodobnost, že riziko nastane a závažnost jeho dopadu se může měnit podle toho, kdy riziko nastane. Jde o časový faktor rizika. Závažnost dopadu rizika může být různá podle toho, kdy k riziku dojde.

Použito v metodice