Blízkost

Of Risk

Odráží časový aspekt rizik, tzn. pravděpodobnost, že riziko nastane a závažnost jeho dopadu se může měnit podle toho, kdy riziko nastane. Jde o časový faktor rizika. Závažnost dopadu rizika může být různá podle toho, kdy k riziku dojde.


Proximity

Of risk

The time factor of risk – the likelihood of the occurrence of a risk and the severity of its impact will vary depending on when it occurs. The time factor of risk. The severity of a risk impact can vary depending on when the risk occurs.

Použito v metodice