Časová Tolerance

Povolená odchylka od odhadu časové náročnosti projektu, aniž by bylo nutno tuto odchylku hlásit na vyšší úroveň řízení. Časová tolerance je dokumentována v příslušném plánu.


Time Tolerance

The permissible deviation in a plan’s time that is allowed before the deviation needs to be escalated to the next level of management. Time tolerance is documented in the respective plan.

Použito v metodice