Časová Tolerance

Povolená odchylka od odhadu časové náročnosti projektu, aniž by bylo nutno tuto odchylku hlásit na vyšší úroveň řízení. Časová tolerance je dokumentována v příslušném plánu.

Použito v metodice