Centrum Excelence

Společná koordinační funkce pro portfolia, programy a projekty stanovující standardy, dohlížející na konsistenci metod a procesů, odpovědná za řízení znalostí, dohled a školení.


Centre of Excellence

A corporate coordinating function for portfolios, programmes and projects providing standards, consistency of methods and processes, knowledge management, assurance and training.

Použito v metodice