Charta Projektu

Popis účelu projektu, požadavků na náklady, čas, výkon a omezení projektu. Charta je vytvořena během procesu Zahájení Projektu a je používána během procesu Nastavení Projektu při tvorbě Dokumentace o Nastavení Projektu a jeho součástí. Charta je následně nahrazena Dokumentací o Nastavení Projektu a není dále aktualizována.


Project Brief

Statement that describes the purpose, cost, time and performance requirements, and constraints for a project. It is created pre- project during the Starting up a Project process and is used during the Initiating a Project process to create the Project Initiation Documentation and its components. It is superseded by the Project Initiation Documentation and not maintained.

Použito v metodice