Deník Projektového Manažera

Používá se k zaznamenání problémů/obav, které mohou být neformálně vyřešeny Projektovým Manažerem.


Daily Log

Used to record problems/concerns that can be handled by the Project Manager informally.

Použito v metodice