Dodavatel

Skupina nebo skupiny odpovědné za dodávku odborných produktů v rámci projektu.


Supplier

The person, group or groups responsible for the supply of the project’s specialist products.

Použito v metodice