Dohled

Všechna systematická opatření, která jsou nutná pro zajištění přiměřenosti stanoveného cíle, ať už se jedná o systém, proces, organizaci, program, projekt, výsledek, přínos, způsobilost, produkt nebo výstup. Přiměřenost může být definována subjektivně nebo objektivně, za různých okolností. Dohled má implicitně určitý stupeň nezávislosti na tom, na co je dohlíženo. Viz. “Project Assurance“ (Projektový Dohled) a “quality assurance“ (dohled na kvalitu).


Assurance

All the systematic actions necessary to provide confidence that the target (system, process, organization, programme, project, outcome, benefit, capability, product output, deliverable) is appropriate. Appropriateness might be defined subjectively or objectively in different circumstances. The implication is that assurance will have a level of independence from that which is being assured. See also ‘Project Assurance’ and ‘quality assurance’.

Použito v metodice