Dokumentace o Nastavení Projektu

Logická dokumentace tvořící souhrn klíčových informací potřebných k zahájení projektu a přenosu informací na všechny osoby zainteresované na projektu.


Project Initiation Documentation

A logical set of documents which brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project.

Použito v metodice