Dopad

Of risk

Výsledek konkrétní hrozby nebo příležitosti, který nastává, nebo očekávání takového výsledku.


Impact

Of risk

The result of a particular threat or opportunity actually occurring, or the anticipation of such a result.

Použito v metodice