Doporučení k ukončení projektu

Doporučení Projektového Manažera pro Projektový Výbor, které Projektový Výbor pošle jako oznámení o ukončení projektu, pokud souhlasí s tím, že projekt může být ukončen.


Closure Recommendation

A recommendation prepared by the Project Manager for the Project Board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed.

Použito v metodice